Projektas „Tvarios plėtros skatinimas stiprinant viešojo sektoriaus socialinę klasterystę“

Projekto Nr. NOR-LT10-VRM-01-K-02-006

Startuoja sukurti virtualūs mokymai  skirti viešajam sektoriui

Stipri22nant Lietuvos viešojo sektoriaus socialinės klasterystės kompetencijas ir įgyvendinant Lietuvos edukologijos universiteto kartu su Utenos, Druskininkų, Prienų ir Biržų savivaldybėmis, Vilniaus dizaino kolegija, Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija, VšĮ „Gintarinė akademija“ ir partneriais iš Norvegijos „Flexible Education Norway“ vykdomą projektą „Tvarios plėtros skatinimas stiprinant viešojo sektoriaus socialinę klasterystę“, jau šį mėnesį bus pristatyti mokslininkų sukurti virtualūs mokymosi modeliai, kurie lietuvių ir anglų kalbomis bus prieinami kiekvienam mūsų šalies viešojo sektoriaus darbuotojui.

Mokymų programa bus suskirstyta į dvi dalis – socialinės klasterystės kompetencijų ir institucijų administracinių ir viešųjų gebėjimų tobulinimo programas su atskirų temų moduliais. Viešojo sektoriaus darbuotojai bei anksčiau minėto projekto partneriai Lietuvoje ir Norvegijoje pagal savo poreikį galės pasirinkti vieną arba kelias mokymo programas, savarankiškai jiems patogiu paros  laiku prisijungti virtualioje aplinkoje prie mokymo medžiagos, konsultuotis su mokymo medžiagos rengėjais ir atlikti užduotis.44

 „Virtualių mokymų dalyviams bus suteiktos socialinės partnerystės, socialinio verslo komunikacijos žinios, kurios padės ugdyti gebėjimus ir vertybines nuostatas, būtinas socialiai atsakingam verslui bendruomenėse ir visuomenėje plėtoti. Prisijungę dalyviai taip pat sužinos, kaip savivaldybės galėtų kurti aplinką, palankią socialinių klasterių kūrimui ir plėtrai bei būdus, kaip prisidėti prie platesnio regioninio ir bendro šalies konkurencingumo.“ – pasakoja projekto vadovė, Lietuvos edukologijos universiteto doc. dr. Angelė Kaušylienė.

Projekte dalyvaujančių mokslininkų nuomone, pagrindinės Lietuvos socialinės problemos, kurioms jau šiandien būtini inovatyvūs sprendimai, slypi skurdo prevencijos, globos deinstitucializacijos, draugišk33os aplinkos įvairioms klientų grupėms srityse.

„Mokymuose kviesime dalyvauti savivaldybių-partnerių, nevyriausybinių organizacijų ir privačių institucijų darbuotojus, kurie domisi žmogiškųjų išteklių vadyba, socialine klasteryste ir inovacijomis. Lietuvos edukologijos universiteto lektoriams, kurie re11ngia šiuos modulius, talkins projekto partneriai iš Norvegijos – Torhild Slatto, Norvegijos alternatyvaus švietimo tinklinės organizacijos, jungiančios Norvegijos universitetus, NVO ir švietimo konsultacines organizacijas, vadovė ir prof. dr. Morten Flate Paulsen, Norvegijos atviros virtualaus mokymo akademijos prezidentas. Kartu su Biržų, Druskininkų, Prienų ir Utenos regionų profesionalais aptarėme mūsų universiteto profesorių siūlomus virtualius mokymosi modelius ir toliau ieškosime inovatyvių ir praktinių kelių jiems įgyvendinti.“ – atskleidžia Lietuvos edukologijos universiteto prof. dr. Giedrė Kvieskienė.

Projekto vykdytojas ir partneriai:

Lietuvos Edukologijos universitetas – http://www.leu.lt

Fleksibel utdanning Norge – http://fleksibelutdanning.no/

Biržų rajono savivaldybė – http://www.birzai.lt/

Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – http://www.birzuvsb.istaiga.lt/

Prienų rajono savivaldybė – http://www.prienai.lt/

Prienų globos namai – http://www.pgn.lt/

Druskininkų savivaldybė – http://www.druskininkai.lt

Druskininkų Švietimo centras – http://dscentras.lt/

Utenos rajono savivaldybės administracija – http://www.utena.lt/

Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka – http://www.uvb.lt/lt/

Vilniaus Dizaino kolegija – http://www.dizainokolegija.lt/lt/

VšĮ Gintarinė akademija – http://www.gintarineakademija.lt/

Lietuvos demokratiškumo ugdymo  kolegija – http://www.lduk.lt/