Projektas „Tvarios plėtros skatinimas stiprinant viešojo sektoriaus socialinę klasterystę“

Projekto Nr. NOR-LT10-VRM-01-K-02-006

Projekto „Tvarios plėtros skatinimas stiprinant viešojo sektoriaus socialinę klasterystę“ viešinimo renginys – pasiekti rezultatai ir įgyvendinti tikslai

 

2017 m. vasario mėn. 22 dieną vyks viešinimo renginys skirtas pristatyti 2015 m. mūsų šalyje pradėtą įgyvendinti 2009–2014 m. Norvegijos finansinio m1echanizmo lėšomis finansuojamą projektą „Tvarios plėtros skatinimas stiprinant viešojo sektoriaus socialinę klasterystę“. Prie projekto įgyvendinimo mūsų šalyje prisidėjo Lietuvos edukologijos universiteto mokslininkai, bendradarbiaudami su partneriais iš Norvegijos „Flexible Education Norway“, Vilniaus dizaino kolegija, VšĮ „Gintarinė akademija“, „Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija“ bei Utenos, Druskininkų, Prienų ir Biržų savivaldybių bei jų pavaldžių institucijų specialistai. Projekte dalyvauja 13 partnerių. 

Viešinimo2 renginyje bus pristatomi pasiekti rezultatai ir įgyvendinti tikslai. „Labai džiaugiamės, kad galėsime pristatyti visuomenei mūsų projekto pasiektus rezultatus, kurie turės išliekamąja vertę ir ateityje – džiaugėsi projekto vykdytoja prof. Giedrė Kvieskienė.

Renginyje dalyvaus ir Vidaus reikalų ministerijos regiono departamento vyriausiasis patarėjas Andrius Valickas, pristatydamas temą „Įgalinanti regionų vadyba“, taip pat Loreta chodzkienė, tarptautinių  ryšių  skyriaus vedėja, Lietuvos edukologijos universitetas akcentuos projekto aktualijas tarptautiškumo erdvėje.3

„Esame laimingi, kad šis projektas sudaro galimybes visuose mūsų renginiuose, tiek viešinimo tiek mokymų, dalyvauti ir mūsų projekto partneriams ir Norvegijos – dėstė mintis projekto vadovė Angelė Kaušylienė.

Viešinimo renginyje projekto partneriai iš Norvegijos karalystės dalinsis gerąja patirtimi apie Norvegijoje taikomą ir vystomą lankstųjį švietimą, bei mokymosi virtualioje aplinkoje teikiamą naudą mokymosi dalyviams.

Projekto paslaugų tiekėjai VŠĮ „Antikorupcijos Švietimo Centras“ ir UAB „Integris“ pristatys sukurtus produktus – virtualią mokymosi aplinką ir socialinės klasterystės tinklą, kurie sudarys prielaidas projekto dalyviams ir ne tik dalyvauti nuotolinio mokymosi procese, įgyti žinių bei ugdyti kompeten4cijas, bet taip pat būti ir pradedančio plėtotis socialinio klasterio tinklo dalyviais.

Neįkainojami projekto rezultatai prisidės prie projekto tikslo įgyvendinimo – prisidėti prie regioninės politikos tikslų įgyvendinimo perteikiant Norvegijos Karalystės žinias ir gerąją patirtį Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms, skatinant tvarią plėtrą ir stiprinant viešojo sektoriaus gebėjimus, bendradarbiavimą ir socialinę klasterystę tarp vietos ir regionų partnerių.

Projekto vykdytojas: Lietuvos edukologijos universitetas

Detalesnę informaciją rasite: www.socialcluster.lt

Projekto vykdytojas ir partneriai:

Lietuvos Edukologijos universitetas – http://www.leu.lt

Fleksibel utdanning Norge – http://fleksibelutdanning.no/

Biržų rajono savivaldybė – http://www.birzai.lt/

Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – http://www.birzuvsb.istaiga.lt/

Prienų rajono savivaldybė – http://www.prienai.lt/

Prienų globos namai – http://www.pgn.lt/

Druskininkų savivaldybė – http://www.druskininkai.lt

Druskininkų Švietimo centras – http://dscentras.lt/

Utenos rajono savivaldybės administracija – http://www.utena.lt/

Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka – http://www.uvb.lt/lt/

Vilniaus Dizaino kolegija – http://www.dizainokolegija.lt/lt/

VšĮ Gintarinė akademija – http://www.gintarineakademija.lt/

Lietuvos demokratiškumo ugdymo  kolegija – http://www.lduk.lt/