Siekiant tobulinti valstybės gerovės ir skatinant regioninės plėtros įgyvendinimą, buvo sukurta ir nuo vasario 1 dienos startavo virtalios mokymo(si) aplinkos sistema.

Pasiekiamumas: http://www.vma.socialcluster.lt.