Socialinė komunikacija ir mediacija

 XXI amžiuje didėja susidomėjimas socialinės komunikacijos problemomis, kadangi tampa madinga analizuoti santykius su savimi ir su kitu žmogumi. Socialinės komunikacijos žinios sudaro prielaidas įvertinti savo asmenius mokėjimus ir komunikacinius gebėjimus. Šiame modulyje ugdomos socialinės komunikacijos ir mediacijos kompetencijos, mokoma inicijuoti socialinės komunikacijos modelius, ir valdyti socialinę komunikaciją bei būti asmens ar bendruomenės skirtingų socialinių grupių socialiniais mediatoriais. Socialinės komunikacijos ir mediacijos mokymai, skiriamas asmenims, kurie jau turi pagrindinių bazinių žinių ir praktinės patirties, todėl teorinių modelių pažinimas vykdomas siekiant sociokultūrines problemas sieti su teoriniais ir praktiniais pavyzdžiais.

Socialinės klasterystės modeliavimas

Socialinio klasterio simuliacija ir inkubacija

Socialinė ekonomika ir antreprenerystė

Socialinio kapitalo matavimai 

Socialinės komunikacija ir mediacija

Socialinio klasterio inicijavimas, steigimas ir valdymas

Duomenimis grįsta vadyba socialiniame klasteryje

Socialinių inovacijų įtaka socialinei klasterystei

Tvarios plėtros monitoringo sistemos valdymas

Socialinės klasterystės modeliavimas

Socialinės komunikacija ir mediacija

Socialinio klasterio simuliacija ir inkubacija

Socialinė ekonomika ir antreprenerystė

Korupcija Lietuvoje ir pasaulyje

Antikorupcinės priemonės ir prevencijos

Socialinių inovacijų įtaka socialinei klasterystei

Socialinio klasterio inicijavimas, steigimas ir valdymas

Institucinės ir teisinės sistemos taikymo veikloje kompetencijų stiprinimas

Organizacinių procesų ir procedūrų kompetencijų tobulinimas

Žmogiškųjų išteklių kompetencijų tobulinimas

Korupcijos rizikos analizė