Socialinė klasterystė ir viešasis sektorius – pristatyti pasiekti rezultatai

Š. m. kovo 22 d. (trečiadienį) įvyko viešinimo renginys, skirtas pristatyti 2015 m. mūsų šalyje pradėtą įgyvendinti 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamą projektą „Tvarios plėtros skatinimas stiprinant viešojo sektoriaus socialinę klasterystę“. Prie projekto įgyvendinimo mūsų šalyje prisidėjo Lietuvos edukologijos universiteto mokslininkai, bendradarbiaudami su partneriais iš Norvegijos „Flexible Education Norway“, Vilniaus dizaino kolegija, VšĮ „Gintarinė akademija“, „Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija“ bei Utenos, Druskininkų, Prienų ir Biržų savivaldybių bei jų pavaldžių institucijų specialistai. Projekte dalyvauja 13 partnerių.

 „Projekto partneriams, LR Seimo nariams ir susirinkusiai akademinei bendruomenei pristatėme pasiektus rezultatus: sukūrėme socialinės klasterystės tinklą, vykdėme mokymus tobulinant administracinius ir viešuosius gebėjimus (parengti net devyni moduliai lietuvių ir anglų kalbomis, kuriuos galima mokytis virtualioje mokymo aplinkoje), organizavome mokymus apie inovatyvių antikorupcinių priemonių diegimo galimybes, parengėme ir išleidome „Valstybės gerovės įgyvendinimo skaidrumo politikos vadovą“.“ – aiškina projekto vadovė, LEU doc. dr. Angelė Kaušylienė.

Pasak A. Kaušylienės, buvo sudėtinga  surasti socialinius partnerius, tačiau Lietuvos edukologijos  universitetas glaudžiai  bendradarbiauja su  savivaldybėmis, švietimo, kultūros ir socialinės rūpybos bei nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios  mielai įsiliejo į projektą, kaip projekto partneriai.

„Pirmasis mums tekęs uždavinys – pakeisti viešojo sektoriaus mąstymą, kad būtų suprasta, jog tik veikiant kartu su verslo ir švietimo institucijų partneriais, galima pasiekti rezultatus, kurie nebūtų pasiekti dirbant atskirai. Puikus pavyzdys – viešojo sektoriaus virtualūs mokymai. Jau dabar galima mokytis nuotolinio mokymosi sistemoje, kurioje skiepijamos socialinės klasterystės kompetencijos ir tobulinami šioje srityje dirbančių specialistų gebėjimai.“ – pabrėžia vieno iš projekto partnerių VšĮ „Gintarinė akademija“ vadovas Mantas Linkevičius.

Ekspertų vertinimu, įgyvendintas socialinės klasterystės projektas itin svarbus ir tuo, kad jame dalyvavo net trylika įvairaus lygmens partnerių: savivaldybės, aukštosios mokyklos, nevyriausybinės organizacijos, taip pat sveikatos, kultūros, socialinės rūpybos sektorius.

Viešinimo pranešimą parengė: VšĮ Renginių fabrikas