Socialinė ekonomika ir antreprenerystė

 Socialinės ekonomikos ir antreprenerystės modulis skirtas viešojo, privataus ir NVO sektorių darbuotojams. Modulis apima pagrindines socialinės ekonomikos (SE), veiklos sritis, istoriškai susijusias su asociacijomis, NVO, socialinėmis įmonėmis, kooperatyvais ir remiasi pilietinės visuomenės asociacijų vertybių sistema ir elgesio principais. SE sampratą sudaro trys pagrindinės organizacijų grupės: kooperatyvai, savidraudos draugijos ir asociacijos bei vėliau prisijungę fondai ir NVO. Modulyje aptariami socialinės ekonomikos, socialinio verslo rinkos santykiai ekonominės politikos kontekste, todėl virtualių paskaitų ir debatų metu aptariama socialinės ekonomikos raida, kritinis požiūris į valstybės sąrangą, nagrinėjamas laisvosios rinkos efektyvumas. Modulyje pristatomi socialinio verslo, socialinių inovacijų proveržio sėkmės pavyzdžiai, privataus ir NVO sektorių partnerystės, socialinio verslo inovacijos, Hub-ai, daugiafunkciai centrai bei kitos šiuolaikinės socialinės ekonomikos problemos ir iššūkiai.

Socialinės klasterystės modeliavimas

Socialinio klasterio simuliacija ir inkubacija

Socialinė ekonomika ir antreprenerystė

Socialinio kapitalo matavimai 

Socialinės komunikacija ir mediacija

Socialinio klasterio inicijavimas, steigimas ir valdymas

Duomenimis grįsta vadyba socialiniame klasteryje

Socialinių inovacijų įtaka socialinei klasterystei

Tvarios plėtros monitoringo sistemos valdymas

Socialinės klasterystės modeliavimas

Socialinės komunikacija ir mediacija

Socialinio klasterio simuliacija ir inkubacija

Socialinė ekonomika ir antreprenerystė

Korupcija Lietuvoje ir pasaulyje

Antikorupcinės priemonės ir prevencijos

Socialinių inovacijų įtaka socialinei klasterystei

Socialinio klasterio inicijavimas, steigimas ir valdymas

Institucinės ir teisinės sistemos taikymo veikloje kompetencijų stiprinimas

Organizacinių procesų ir procedūrų kompetencijų tobulinimas

Žmogiškųjų išteklių kompetencijų tobulinimas

Korupcijos rizikos analizė